Når Du Installerer Windows 7 På Et Nytt System, Må Du Tradisjonelt Gå Gjennom En Lang Prosess For Å Laste Ned Mange Års Oppdateringer Og Kontinuerlig Omstart Ikke Lenger

For ordens skyld, du gjør dette på eget ansvar og bør uansett ta kopi av viktige filer før du setter i gang. Metoden som beskrives i denne guiden skal ta vare på alle filene dine, men det er alltid en god ide å være forberedt på det verste. Jeg finner ikke ut hvor definisjonen på… Continue reading Når Du Installerer Windows 7 På Et Nytt System, Må Du Tradisjonelt Gå Gjennom En Lang Prosess For Å Laste Ned Mange Års Oppdateringer Og Kontinuerlig Omstart Ikke Lenger